• Brose je celosvětově čtvrtým největším dodavatelem komponentů do automobilů v rodinném vlastnictví. Více než 26 000 zaměstnanců v 62 závodech ve 23 zemích vytvářejí obrat 6,3 miliard euro. Každé druhé nové vozidlo na celém světě je vybaveno minimálně jedním produktem Brose.

  • CEO Oliver Dlouhý together with CTO Jozef Képesi founded Kiwi.com in 2012 to provide users with the cheapest flight itineraries and combinations.

  • ZF Friedrichshafen AG je celosvětově jedním z největších dodavatelů automobilovému průmyslu.