Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

Kalendář
FLKŘ
Datum
20.02.2023
Autor
Eliška Hudcová