Opravné zkouškové období (2 týdny), mezní termín zápočtů a zkoušek v ZS 2022/2023

Kalendář
FHS Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče
Datum
06.02.2023 - 17.02.2023
Autor
Eliška Hudcová