Opravné zkouškové období - pouze 1. a 2. ročníky

Kalendář
FHS Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče
Datum
26.06.2023 - 07.07.2023
Autor
Eliška Hudcová