Opravné zkouškového období - pouze 1. a 2. ročníky - spec.zdravotní

Kalendář
FHS Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče
Datum
24.06.2024 9:00 pm - 04.07.2024 10:00 pm
Autor
Jiří Čepela