Předání oficiálních zadání bakalářských a diplomových prací

Kalendář
FAI
Datum
31.12.2023
Autor
Jiří Čepela