Přihlášení přes IS Stag na předměty Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské studium

Kalendář
FT
Datum
01.03.2023 - 19.05.2023
Autor
Eliška Hudcová