Průběžné praxe 2. ročník Učitelství pro 1. stupeň (1 týden), Začátek Průběžné praxe 2. ročník Učitelství pro Ma (PFS) a 3. ročník Učitelství pro 1. stupeň (2 týdny) - spec.pedagogika

Kalendář
FHS Specializace v pedagogice, Pedagogika a učitelství pro ZŠ
Datum
03.03.2024 7:00 pm - 15.03.2024 8:00 pm
Autor
Jiří Čepela