Začátek pro přijímací zkoušky – bakalářské studijní programy (mimo studijní program Marketingová komunikace)

Kalendář
FMK
Datum
01.01.2024
Autor
Jiří Čepela