Začátek vydávání oficiálního zadání BP a DP a kontroly studijních povinností NMSP, začátek přihlašování k SZZ přes IS/STAG pro NMSP, Začátek odevzdání BP a DP

Kalendář
FT
Datum
01.03.2024
Autor
Jiří Čepela