Opravné zkouškové období

Kalendář
FAME
Datum
16.08.2021 - 27.08.2021
Autor
Denisa Karolyová

Popis

je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ze
zimního i letního semestru). Student může vykonat v tomto období jen jeden termin
zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z každého neabsolvovaného předmětu