Kontakt

Adresa:
IAESTE UTB Zlín, Mostní 5139, Zlín
Czech Republic
Telefon::
(420) 57 603 2412

Kontaktní formulář

Poslat email
(volitelné)

Další údaje

Další údaje:

Jsme mezinárodní organizace reprezentující akademické, průmyslové a studentské zájmy. Od roku 1948 poskytuje IAESTE mladým studentům technických a dalších inženýrských oborů příležitost získat placené pracovní zkušenosti. Zároveň IAESTE nabízí vysoce kvalitní stážisty pro firmy a instituce ve více než 80 zemích světa. V programu IAESTE jsme se zavázali podporovat mezinárodní porozumění a ovlivňovat vývoj mladých lidí prostřednictvím mezinárodní výměny. Naše základní hodnoty přátelství, důvěry, respektu, profesionality, rozvoje a mezikulturní spolupráce slouží jako základ pro naši silnou organizační kulturu a jako zásady, které řídí veškerou naši práci a každodenní činnost.

 

Maše motto zní:

Work. Experience. Discover.


Naše mise:

Podporovat mezinárodní porozumění, spolupráci a důvěru mezi studenty, akademickými institucemi, zaměstnavateli a širší komunitou.

Poskytovat vysoce kvalitní výměnný program pro získávání praktických zkušeností za účelem posílení technického a profesního rozvoje studentů.

Pracovat bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví, kulturu, náboženské či politické přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo vyznání.

Naše cíle:

Nabídnout zaměstnavatelům kvalitní a motivované praktikanty.

Být zdrojem kulturního obohacení pro účastníky a jejich hostitelské komunity.

Poskytnout studentům technické zkušenosti relevantní pro jejich studium.