Vypsání témat DP/BP na AR 2023/2024 (pro studenty 2. roku bakalářského a 1. roku navazujícího magisterského studia)

Kalendář
FLKŘ
Datum
15.04.2023
Autor
Eliška Hudcová